Strandparken 9, Sælvig
8305 Samsø

Sags nr. 21-370
Sagnummeret er ikke længere tilgængeligt.