Faste oplysninger

Adresse:
Samsø Mægleren
Anton Rosens Plads 1
8305 Samsø
cvr. nr. 3780 9748

Forsikringsoplysninger:
Samsø Mægleren har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen: Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, tlf.nr. 35 29 10 00, www.erhvervsstyrelsen.dk.

Fortrolighedserklæring, databehandleraftale, GDPR