Salgsproces

Altid fokus på en god salgsproces

Hos Samsø Mægleren er kundernes tilfredshed i enhver salgsproces altid særdeles vigtig.

Derfor har Samsø Mægleren altid skarpt fokus på at sikre en god og tryg salgsproces fra første møde til endelig handel.

En god salgsoplevelse og kundernes tilfredshed er altid meget vigtig, hvorfor jeg altid bestræber mig på at skabe rammerne til det perfekte salg.

Salgsoplevelse er individuel


En god salgsproces og salgsoplevelse er altid individuel, hvorfor god og løbende dialog er meget afgørende, når I har valgt Samsø Mægleren til at forestå jeres kommende salg.

Ved at vælge en uddannet ejendomsmægler sikrer I jer, at der gennem hele salgsprocessen bliver taget hånd om alle de komplicerede juridiske, økonomiske og tekniske forhold.

Desuden bliver alle relevante dokumenter indhentet og nøje gennemgået for at sikre, at alt lever op til lovkrav og gældende jura.

Fos Samsø Mægleren indgår blandt andet:


Værdiansættelse af ejendommen


Ejendommen skal værdiansættes højest muligt - men samtidig ikke højere end, at der kan findes købere på markedet.

Beregning af budget


Det er vigtigt, at I fra starten får et økonomisk overblik, hvor alle udgifter i forbindelse med salget er indregnet.

Udarbejdelse af salgsopstilling


Jeg udarbejder et indbydende og inspirerende salgsmateriale i form af en fysisk salgsopstilling og en fantastisk internetvisning. I forbindelse hermed indhenter jeg væsentlige dokumenter, der giver køberen den bedst mulig information om jeres ejendom.

Fremvisning


Ejendommen skal fremvises på den bedst mulige måde. Min erfaring er, at køber og sælger som udgangspunkt ikke bør møde hinanden gennem salsprocessen.

Der er en helt naturlig og psykologisk effekt ved at benytte en professionel ejendomsmægler, som er uddannet til - og ikke mindst har den vigtige erfaring - i dialogen med de potentielle købere.

Kundeopfølgning


En meget vigtig del af mit mæglerarbejde er at følge op på kontakten med de potentielle købere. Dermed får I som sælgere opdateret information om, hvor langt køberne er i den eventuelle købsproces.

Købsaftale


Når jeg har fundet en køber, og prisen er forhandlet, udarbejder jeg et udkast til en købsaftale, som både sælger og køber skal underskrive.

Eftersagsbehandling


Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, sørger jeg for, at købsaftalen bliver sendt til både købers- og sælgers bank samt til købers rådgiver. Dermed sikrer jeg, at alle frister bliver overholdt i forbindelse med købers garantistillelse og udbetaling.

Berigtigelse


Jeg sørger for eventuelle efterfølgende forhandlinger med købers advokat, for skødeskrivning og koordination mellem banker i forbindelse med af- og tinglysning af pant i ejendommen, samt for alle formalia er i orden inden nøglen bliver overdraget til køber.

Efter nøgleoverdragelsen laver jeg en refusionsopgørelse, der refunderer udlæg foretaget af både køber og sælger.

Sagsafslutning og indberetning


Ejerskifte og aflæsningstal bliver indberettet til de respektive forsyningsselskaber.


Heldigvis vender mange kunder retur, når de har haft en god salgsoplevelse og salgsproces. Læs nogle af vores mange positive testimonials om deres salgsproces her!