Salgsproces

Den vigtige salgsproces

Hos Samsø Mægleren er kundernes tilfredshed altid særdeles vigtig.


Derfor bestræber vi os altid på at skabe rammerne til det perfekte salg, den gode salgsoplevelse og kundernes tilfredshed med skarpt fokus på at sikre en god og tryg salgsproces fra første møde til endelig handel.

Når du vælger en uddannet og erfaren ejendomsmægler sikrer du dig, at der gennem hele salgsprocessen bliver taget hånd om alle de komplicerede juridiske, økonomiske og tekniske forhold.

Derfor er en god og løbende dialog også meget vigtigt, når vi skal forestå dit kommende salg.

Værdiansættelse og budget

Mange processer


Der er mange processer fra vi går i gang med at indhente alle relevante dokumenter, som vi gennemgår meget nøje for at sikre, at alt lever op til lovkrav og gældende jura:

Værdiansættelse

Vi værdiansætter ejendommen så højt som muligt - men samtidig ikke højere end, at der kan findes købere på markedet.

Budget

Det er vigtigt, at du fra starten får et økonomisk overblik, hvor alle udgifter i forbindelse med salget er indregnet.

Salgsopstilling

Vi udarbejder et indbydende og inspirerende salgsmateriale i form af en fysisk salgsopstilling og en flot visuel digital visning.

Fremvisning og kundeopfølgning

I forbindelse med salgsopstillingen indhenter vi desuden vigtige dokumenter, der giver køberen mest mulig information om ejendommen.

Fremvisning

Ejendommen skal fremvises på den bedst mulige måde. Vores erfaring er, at køber og sælger som udgangspunkt ikke har glæde af at møde hinanden gennem salsprocessen.

Der er også vigtigt at påpege, at der er en naturlig og psykologisk effekt ved at benytte en uddannet og professionel erfaren ejendomsmægler med kompetencer og erfaring i at have dialog med potentielle købere.

Kundeopfølgning

En vigtig del af mæglerarbejdet er opfølgning på potentielle købere.

Dermed vil du som sælger løbende bliver opdateret med information om, hvor langt potentielle køber vil være med en eventuel købsproces.

Salgsproces

Købsaftale

Når Samsø Mægleren har fundet en køber, og prisen er forhandlet, udarbejder vi udkast til en købsaftale, som både sælger og køber skal underskrive.

Eftersagsbehandling

Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, sørger vi for, at købsaftalen bliver sendt til banken hos både sælger og køber samt til købers rådgiver.

Vi sikrer naturligvis, at alle frister bliver overholdt i forbindelse med købers garantistillelse og udbetaling, ligesom vi sørger for eventuelle yderligere forhandlinger med købers advokat.

Berigtigelse

Samsø Mægleren sørger for skødeskrivning og koordinering mellem banker i forbindelse med af- og tinglysning af pant i ejendommen.

Dermed sikrer vi, at alle formalia er i orden, inden nøglen bliver overdraget til køber.

Efter nøglen er blevet overdraget, udarbejder vi desuden en refusionsopgørelse i forhold til udlæg fra både køber og sælger.

Indberetning og salgsafslutning

Ejerskifte og aflæsningstal bliver indberettet til de respektive forsyningsselskaber, herefter kan handelsprocessen afsluttes!


TESTIMONIALS: Heldigvis melder mange kunder retur til Samsø Mægleren, når de har haft en god salgsoplevelse og salgsproces hos os.


Læs nogle af vores mange positive testimonials om deres salgsproces her!