Salgsprocessen

Hos Samsø Mægleren er kundernes tilfredshed i enhver salgsproces mindst lige så vigtig for mig, som det er for jer.

Derfor bestræber jeg mig altid på, at foretage det perfekte salg. En god salgsproces er individuel, hvorfor god og løbende dialog er meget afgørende, når I har valgt Samsø Mægleren til at forestå det kommende salg.

Ved at vælge en uddannet ejendomsmægler er I sikret, at der i hele salgsprocessen bliver taget hånd om alle de komplicerede juridiske, økonomiske og tekniske forhold, samt at alle relevante dokumenter bliver indhentet og lever op til lovkravene.

I ydelserne hos Samsø Mægleren indgår blandt andet:

Værdiansættelse af ejendommen.
Ejendommen skal værdiansættes højest muligt - men samtidig ikke realistisk højere end, at der findes købere på markedet.

Beregning af budget.
Det er vigtigt, at I fra starten får et økonomisk overblik, hvor alle udgifter i forbindelse med salget er indregnet.

Udarbejdelse af salgsopstilling.
Jeg udarbejder et indbydende og inspirerende salgsmateriale i form af en fysisk salgsopstilling og en fantastisk internetvisning. I forbindelse hermed indhenter jeg væsentlige dokumenter, der giver køberen den bedst mulig information om jeres ejendom.

Fremvisning.
Ejendommen skal fremvises på den bedst mulige måde. Min erfaring er, at køber og sælger som udgangspunkt ikke bør møde hinanden gennem salsprocessen. Der er en helt naturlig og psykologisk effekt ved at benytte en professionel ejendomsmægler, som er uddannet til - og ikke mindst har den vigtige erfaring - i dialogen med de potentielle købere.

Kundeopfølgning.
En meget vigtig del af mit mæglerarbejde er at følge op på kontakten med de potentielle købere. Dermed får I som sælgere opdateret information om, hvor langt køberne er i den eventuelle købsproces.

Købsaftalen.
Når jeg har fundet en køber, og prisen er forhandlet, udarbejder jeg et udkast til en købsaftale, som både sælger og køber skal underskrive.

Eftersagsbehandling.
Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, sørger jeg for, at købsaftalen bliver sendt til både købers- og sælgers bank samt til købers rådgiver. Dermed sikrer jeg, at alle frister bliver overholdt i forbindelse med købers garantistillelse og udbetaling.

Berigtigelse.
Jeg sørger for eventuelle efterfølgende forhandlinger med købers advokat, for skødeskrivning og koordination mellem banker i forbindelse med af- og tinglysning af pant i ejendommen, samt for alle formalia er i orden inden nøglen bliver overdraget til køber.
Efter nøgleoverdragelsen laver jeg en refusionsopgørelse, der refunderer udlæg foretaget af både køber og sælger.

Sagsafslutning og indberetning.
Ejerskifte og aflæsningstal bliver indberettet til de respektive forsyningsselskaber.